Organisatie

  • Persoonlijk betrokken
  • Ruime ervaring
  • Concurrerende prijsstelling
  • Goede bereikbaarheid

 

Mr. A.A. Aartse Tuyn staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd in de hoofdcategorie Algemene praktijk en sub-categorie Burgerlijk recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten in deze (sub-)categorie te behalen. Mr. A.A. Aartse Tuyn is conform de daarvoor geldende voorschriften individueel tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Mr. A.A. Aartse Tuyn is zelf degene die klachten aangaande diens praktijkvoering afdoet (Klachtenregeling). Bij belet van Mr. A.A. Aartse Tuyn wordt diens praktijk waargenomen door een in Alkmaar gevestigde collega.