Organisatie

  • Persoonlijk betrokken
  • Ruime ervaring
  • Concurrerende prijsstelling
  • Goede bereikbaarheid

Aansprakelijkheid: Elke door mr. A.A. Aartse Tuyn aanvaarde opdracht veronderstelt dat diens aansprakelijkheid ter zake van de uitvoering daarvan is beperkt tot hetgeen de door hem afgesloten (verplichte) beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal blijken te dekken.

Mr. A.A. Aartse Tuijn staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd in de hoofdcategorie Algemene praktijk en sub-categorie Burgerlijk recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten in deze (sub-)categorie te behalen.